Gränsen till Österrike

Vad menar vi med den internationella sjöfarten? Denna uppsättning av aktiviteter som rör ordna transport och skicka varorna i utrikeshandeln, mot en avgift, på beställning. Internationella spedition företag är de företag vars verksamhet bygger på medling mellan exportören / importören och transportföretag som förekommer för egen räkning eller som en part betalare avtal som ingåtts. Vidarebefordra ett avtal enligt vilket avsändaren åtar sig för att betraktas som en del av sin verksamhet för att skicka eller ta emot e-post eller andra tjänster som rör internationell transport av gods.

5bcxvbxvHur skulle du definiera internationell speditör styckegods? Kontraktet vidarebefordran sker å ena sidan och på den andra huvud speditören speditören. Det är denna person som yrkesmässigt och belöning i eget namn eller huvudman för dess räkning skall vara framåt- eller tar emot varor och andra aktiviteter med anknytning till transport. Det är viktigt att skotaren agerar alltid på uppdrag av sin klient och att avsändaren inte är en bärare. På vilket sätt och hur det händer transportprocessen? Transport fas av processen ser ut så här:

– Konceptuell beredningsprocess av förskjutning
– Förbereda gods för transport
– Organisationen av rörelsen
– Den fysiska förskjutning av lasten
– Stöd till processen från den rättsliga och godstransport
– Utvärdering och kostnadsanalys transportprocessen

Processen för transport och består av tre steg, dvs.:
– Framställning av transaktionen (resultera i ett avtal)
– Transaktionen (negocjonowanie villkor och signering av transaktioner)
– Utförande och likvidation transaktioner

3aa6_851-90-1Vilka är skillnaderna i den information som behövs för skotare slutförandet av vidarebefordran på eget bevåg och utrikes transporter? Vid bedömning av en utländsk speditör behöver inf. om bland annat typ, mängd och vikt av varorna, förväntat datum för ankomst transportmedel och hur du skickar den med sitt namn, data och dokument som krävs för tullklarering, snabba ytterligare steg. När det gäller eget ansvar för transporter utom i / i informations behövs också uppgifter som är en exportör och som leverantör, vilket är en handelsvara och i vilka mängder och datum ska vara leverans eller innan han har varorna vara under kontroll, har satts ytterligare villkor för leverans handelsvara.